ATIK SABUN PROJESİ

AMAÇ ; Turizm Endüstrisi içerisinde en fazla pay ve hacme sahip olan konaklama tesislerindeki, atık Sabunların öncelikli olarak toplanarak işlenmesi ve geri dönüşümünün sağlanarak değerlendirilmesi ve elde edilen bu sabunların hedef kitlemiz olan ihtiyaç sahibi çocuklara ve konuyla alakalı kurum ve kuruluşlara ( Kızılay, Sağlık Bakanlığı, MEB ) ilk elden yardım amaçlı ulaştırılması.

HEDEFLER;
•Otel endüstrisinin belli başlı atıkları arasında yer alan atık sabunları değerlendirerek geri dönüşümünü sağlamak.
•Özellikle hedef kitle olarak çocuklar seçilerek kişisel hijyen bilincinin oluşturulması ve desteklenmesi ,
•Bu vesile ile en başta köy ve şehirlerde okuyan ya da yurtlarda kalan çocuk ve gençlerin hijyen ve yaşam koşullarının iyileştirilerek sağlıklı genç nesillerin desteklenmesi ve özendirilmesi
•Atık sabunların değerlendirilerek , geri dönüşümünün sağlanması ve aynı zamanda çevre bilincinin yaratılması.
•Otellerdeki atık sabunların geri dönüşümünü sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunulmak.
•Atık sabunların geri dönüşümünü sağlayarak , çevreye verdiği kimyasal ve muadili zararlı atıkların önlenmesi ve bu vesile ile turistik tesislerde de çevre bilincinin oluşturulması sonucunda çevrenin korunmasının desteklenmesi.
•Kamuoyu oluşturarak çevre bilincini artırmak ve benzer projelere öncülük etmek.

Lütfen güvenlik kutucuğunu işaretleyin 0191atik-sabun-projesi-03243 4kuluplerimiz,antalya,projeler-30566 0 sub tr